ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ 2014-15

ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರುಪದನಾಮ
1ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ರವೀಂದ್ರ (ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು)ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.ಸದಸ್ಯರು
3ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ರಾಮಗಿರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು).ಸದಸ್ಯರು
4ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ವಾಗೀಶ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ/ನಗರ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು).ಸದಸ್ಯರು
5ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನಯ್ಯ (ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು).ಸದಸ್ಯರು
6ಶ್ರೀ ಎಂ. ಹೇಮಪ್ಪ (ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು).ಸದಸ್ಯರು
7ಶ್ರೀ ಐ. ಬಸವರಾಜ (ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು).ಸದಸ್ಯರು
8ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂ. (ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು).ಸದಸ್ಯರು
9ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ (ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂತರ್ಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಇಲಾಸ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅಮಾನುಲ್ಲಾ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಲ್. ಪೋಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ (ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ.ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಣವಿಹಳ್ಳಿ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸುರೇಶ್ (ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ).ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ (ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ).ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ (ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು).ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದಶರ್ಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಶ್ಯಾಮಲ (ಅಧೀಕ್ಷಕರು).ಖಜಾಂಚಿ
Go to top